VI Konferencja – Szpital XXI wieku

3 października w Warszawie zorganizowana została VI Konferencja o tematyce „Szpital XXI wieku”, w której firma Komender miała okazję uczestniczyć jako wystawca.

Konferencja została poświęcona najnowszym standardom jakie powinny obowiązywać w nowoczesnym szpitalu.

W przerwie między wkładami prowadzone były krótkie prezentacje sprzętu SteriSense (Elektroniczny test Bowie-Dicka), stworzonego dla sterylizatorni przyszpitalnych.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań w różnych działach szpitali, w tym centralnych sterylizatorniach.