Program ValSuite

ValSuite ™  to intuicyjne oprogramowanie do walidacji, kwalifikacji i monitoringu, które zbiera, prezentuje i analizuje dane ze wszystkich urządzeń pomiarowych Ellab. Pakiet oprogramowania jest przeznaczony dla systemu Windows od wersji 7, 32-bitowej do wersji 10, 64-bitowej. Oprogramowanie opracowano zgodnie z zasadami GAMP. ValSuite ™ jest dostępny w czterech wersjach:

 • ValSuite ™ Basic
 • ValSuite ™ Medical
 • ValSuite ™ Plus
 • ValSuite ™ Pro

Wersja ValSuite ™ Pro ma wszystkie funkcje i wszystkie raporty oraz jest w pełni zatwierdzona i zgodna z 21 CFR, część 11. Dostarczana jest z pełną dokumentacją IQ / OQ .

Oprogramowanie jest obecnie dostępne w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim i tureckim.

Dokładna kontrola procedur walidacji

Oprogramowanie ValSuite™ Pro dokumentuje i prowadzi użytkownika przez całą procedurę walidacji procesów termicznych. Struktura bazy danych pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad procedurą walidacji przez operatora.

Konfiguracja badań

Funkcja raportowania umożliwia zapisanie szczegółowych kryteriów badań w programie przez operatora. Informacje o: pozycjach czujników, operatorze, badanym urządzeniu, zakładanych temperaturach granicznych, czasie uruchomienia i zatrzymania procesu, częstości próbkowania oraz szczegółach obliczeń mogą być powtórzone. Gwarantuje to dokładną dokumentację i prawidłowe zastosowanie wymaganych procedur w spójnych, powtarzalnych badaniach.

Właściwości programu analizy danych

Narzędzia analizy danych znacząco redukują czas uzyskania istotnych wyników. Możliwość powiększania wykresów i jednoczesnej prezentacji w kilku oknach ułatwia znalezienie istotnych danych. Równoległe obliczenia wartości min./maks., średniej, odchylenia standardowego, delty, i współczynnika letalności (Fo) są możliwe dla dowolnego bloku danych bez konieczności ich eksportowania. Poprawia to znacząco bezpieczeństwo danych. ValSuite™ Pro gromadzi i analizuje dane walidacyjne zarówno z urządzenia E-Val Pro, jak i systemu loggerów TrackSense® Pro . Dane z kilku systemów mogą być gromadzone i analizowane w jednej sesji. System może gromadzić do 128 kanałów danych odrębnie grupowanych do analizy penetracji i dystrybucji ciepła. Dowolny wycinek danych, jak i poszczególne kanały mogą być odrębnie wyświetlane i analizowane. Możliwe jest połączenie danych z kilku sesji pomiarowych w celu ich porównania. Dodatkowo program obsługuje również dane uzyskane z ETI (Ellab Temperature Indicator) oraz ETS (Ellab Temperature Standard).

Intuicyjna i przyjazna obsługa

Prosty sposób uruchamiania i pracy z ValSuite™ Pro:

1. Logowanie, programowanie i uruchamianie loggerów z użyciem funkcji Powtórz, który zawiera konfigurację czujników i zestaw raportów. Umieszczenie loggerów w ładunku lub procesie i uruchomienie cyklu.

2. Odczytanie loggerów. Analiza danych i raporty są wykonywane automatycznie.

3. Wydruk raportów i wylogowanie

Monitorowanie

Program ValSuite™ Pro oferuje również szereg możliwości z zakresu monitorowania procesów, takich jak bieżące obliczenie statystyczne, alarmy przekroczeń progów, alarmy poprzez Internet, zawiadomienia e-mail oraz eksport. Ponadto funkcja “loggera transportowego” pozwala na uruchamianie i odczytywanie loggerów w różnych bazach danych na różnych PC, co umożliwia monitorowanie parametrów podczas transportu na dużych odległościach.

Lista głównych właściwości ValSuite™ Pro

 • Jedno oprogramowanie dla loggerów TrackSense® Pro i systemu kablowego E-Val Pro, oraz ETI i ETS.
 • Może być uruchamiany na pojedynczym PC lub z bazą danych serwera w sieci. Kompatybilny z zabezpieczeniami sieciowymi.
 • Pełna synchronizacja wszystkich danych bez ryzyka błędów w raportach.
 • Do 128 kanałów pomiarowych w jednej sesji.
 • Przełączanie między wieloma językami.
 • Sterowniki do sprzętu kalibracyjnego.

Reportowanie

Przykładowe raporty walidacyjne:

 • Raport letalności (np. F0)
 • Raport limitów
 • Raport statystyczny
 • Zaawansowany raport statystyczny fazy
 • Raport kalibracyjny
 • Walidacja autoklawów
 • Walidacja myjek/dezynfektorów
 • Raport obrotów
 • Raport MKT
 • Raport kombinowanej niepewności
 • Raport testu szczelności
 • Rozszerzony raport walidacji
 • Współczynniki cieplne/symulacja Ball’a

Możliwe jest dodanie pola komentarzy i załączenie dokumentu Word.

Raporty mogą być bezpośrednio drukowane lub eksportowane do pliku w formacie PDF, Word lub Excel.

Przygotowywanie raportów

Pełny zestaw raportów może zostać przygotowany z założonymi kryteriami powodzenia testu, z mapowaniem pozycji czujników, danymi operatora i badanego urządzenia, współczynnikami kalibracyjnymi dla czujników, danymi pomiarowymi i statystyczną analizą danych.

ValSuite™ Pro zawiera wzory raportów spełniających specyficzne wymogi różnych testów, takich jak norma EN17665 (EN554) dla sterylizatorów parowych,

EN 15883 dla myjek/dezynfektorów czy NFX 15-140 dla komór stabilizacyjnych. Wzory raportów mogą być dostosowane do szczegółowych kryteriów specyficznych dla użytkownika.

Ta właściwość programu znacząco zmniejsza czas konieczny do przeprowadzenia analizy danych. Raporty mogą być sprawdzone na podglądzie i zapisane w pliku PDF.

Od wersji oprogramowania 6.0.15.0 dostępne są m.in takie funkcje jak:

 • Wielodostęp do bazy danych oraz automatyczny export danych do programu
 • Excel Biblioteka obrazów z indywidualnie zdefiniowanymi folderami
 • Eksport / import profili oraz nowe funkcje w „Pre-definiowanych” nazwach
 • Integracja raportów kalibracji z badaniami walidacyjnymi
 • Raport „Otwarcia drzwi”
 • Oprogramowanie SteriSense Pro, w tym klient / serwer
 • Zarządzanie bazą danych i lista rejestratorów oparta na serwerze
 • Raport trendów SteriSense i pliki XML dostępne dla autoklawu