Dry Block

Dry Block

Dry Block – dla krótszych cykli kalibracji

Kalibracja w „suchym bloku” („piecyku”) jest łatwa w obsłudze i działa poprzez ogrzewanie i chłodzenie bloku do wymaganej temperatury. Suche bloki mają zazwyczaj krótsze cykle kalibracji, ponieważ proces ogrzewania i chłodzenia jest szybszy w przypadku podgrzanego / schłodzonego powietrza. Ta metoda jest zatem idealna do szybszych procesów i szybszych zmian temperatury, a jednocześnie oferuje kompaktowe i w pełni mobilne stanowisko pracy. Ponieważ nie ma żadnych cieczy, nie ma ryzyka rozlania lub zagrożenia pożarem, co jest wielką zaletą przy wyborze suchych bloków jako rozwiązania kalibracyjnego. Suche bloki są szczególnie idealne do długich i prostych czujników i mają zakres temperatur od -100°C do + 700°C.

Specyfikacja techniczna