ValSuite Pro Kalibracja

Program ValSuite™ Pro firmy Ellab służy nie tylko do walidacji urządzeń, ale także do kalibracji czujników. Oznacza to możliwość kalibracji czujników przez użytkownika w wybranych zakresach i zapisania współczynników kalibracyjnych w programie.

Przy użyciu wzorca temperatury ETS i odpowiednich źródeł temperatury referencyjnej podłączonych do PC możliwa jest w pełni automatyczna kalibracja czujników, bez żadnej ingerencji operatora. To procedura bardzo bezpieczna i znacznie oszczędzająca czas.

Wyniki kalibracji są przedstawiane w automatycznie przygotowanym raporcie kalibracyjnym. Wprowadzając Ustawienia Kalibracji użytkownik może wybrać między procedurą automatyczną, półautomatyczną i ręczną. W tym czasie można zapisać lub wczytać wzór ustawień kalibracji. Uzyskane współczynniki kalibracyjne są przypisywane w programie do konkretnego numeru czujnika i mogą być zastosowane przy każdorazowym użyciu tego czujnika.