SteriSense

Elektroniczny test Bowie Dicka – SteriSense®

 

SteriSense to nowy i innowacyjny produkt do elektronicznych testów Bowie Dick, który nie ma sobie równych pod względem dokładności, wydajności i niezawodności. SteriSense to pewność, że sterylizator parowy działa zgodnie z obowiązującymi normami, a tym samym sterylizuje zgodnie z oczekiwaniami.

 

Test Bowie Dicka, określany również jako test usuwania powietrza lub test penetracji pary, jest używany do codziennej rutynowej kontroli sterylizatorów parowych (autoklawów) w celu sprawdzenia, czy działają zgodnie z ISO 17665.

SteriSense® to niezawodny i ekonomiczny elektroniczny test Bowie Dick, który umożliwia weryfikację krytycznych parametrów sterylizacji wykraczających poza wskaźniki chemiczne.

SteriSense® a tradycyjne wskaźniki chemiczne

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych wskaźników chemicznych, w których subiektywnie decydujesz o zmianie koloru, SteriSense zapewnia znacznie dokładniejszą weryfikację krytycznych parametrów sterylizacji. Oprogramowanie SteriSense automatycznie generuje i przechowuje raporty do wydruku, zapewniając elektroniczną dokumentację procesu.

Podsumowując, dzięki użyciu SteriSense zyskujesz następujące zalety:

  • Ekonomicznie wydajny z dużą ilością testów
  • Lepsze bezpieczeństwo – obiektywne wyniki, które eliminują ryzyko fałszywych lub szarych odczytów strefy
  • Dodatkowe informacje krytyczne – kontrole przeprowadzane zgodnie z ISO 17665
  • Łatwe przechowywanie, pobieranie i porównywanie danych z bazy danych – wygodna i bezpieczna metoda, która eliminuje konieczność zgadywania
  • Proces przyjazny dla środowiska – bez odpadów

SteriSense® a inne elektroniczne urządzenia testowe Bowie Dick

 

SteriSense jest zdecydowanie najbardziej kompaktowym testem elektronicznym Bowie Dick na rynku.  Urządzenie PCD (Proces Challenge Device) ma unikalną funkcję wymienialności, która pozwala użytkownikowi uruchomić kilka cykli testowych Bowie Dicka w sekwencji bez potrzeby chłodzenia. Zmniejsza to czas i nakłady inwestycyjne na niepotrzebne, dodatkowe urządzenia. Wymienna funkcja PCD jest zgłoszona do opatentowania.

Process Challenge Device (PCD)

Przyrząd testowy procesu (PCD) to zmodyfikowany typ Helix, który został specjalnie zaprojektowany, aby odzwierciedlał metodę referencyjną pierwotnie opracowaną przez Bowiego i Dicka w latach 60-tych. Zadaniem PCD jest „zakwestionowanie” penetracji pary dla sterylizatora parowego zgodnie z EN ISO 11140-4. Między testami PCD należy schłodzić do temperatury otoczenia (ok. 60 minut), dlatego dużą zaletą jest to, że urządzenie można łatwo zdemontować z korpusu (rejestratora) i zamienić na zimne, zapasowe.

 

Potrójny czujnik SteriSense

  1. Czujnik temperatury wewnątrz PCD
  2. Drugi czujnik temperatury, który mierzy temperaturę otoczenia w komorze sterylizacyjnej
  3. Wreszcie czujnik ciśnienia, który mierzy wartość ciśnienia w komorze

Obsługa przyjazna dla użytkownika

SteriSense jest niezwykle łatwy w obsłudze i nie wymaga szkolenia. Wystarczy jedno kliknięcie, aby urządzenie pomiarowe SteriSense zaczęło mierzyć i zapisywać dane. Po zakończeniu programu testowego Bowie Dick urządzenie jest po prostu umieszczane z powrotem w stacji odczytu, gdzie oprogramowanie automatycznie przetwarza dane i przedstawia wynik testu. Wszystkie analizy i wyniki są zapisywane elektronicznie i mogą być prezentowane w dostępnych raportach z pełną dokumentacją dla audytu – proste i łatwe!

Pojedyncza stacja odczytu SteriSense

Bardzo kompaktowa stacja odczytu/zapisu służy do uruchamiania i odczytywania rejestratora danych SteriSense. Podobnie jak logger, stacja odczytu/zapisu jest oparta na trzeciej generacji czytników TrackSense Pro firmy Ellab, które umożliwiają szybką i bezpieczną transmisję danych.

 

Jak korzystać z systemu SteriSense

Krok 1 Umieść urządzenie pomiarowe SteriSense w stacji odczytu i otwórz oprogramowanie SteriSense
Krok 2 Uruchom program rejestrujący, klikając „Rozpocznij sesję” i edytuj numer próbki, jeśli to konieczne
Krok 3 Umieść urządzenie pomiarowe SteriSense w sterylizatorze parowym i uruchom program Bowie Dick
Krok 4 Po zakończeniu programu testowego umieść urządzenie pomiarowe SteriSense z powrotem w stacji czytnika, aby odczytać dane.

Wynik testu: pozytywny lub negatywny, pojawi się na ekranie wkrótce po przetworzeniu danych. Wyniki testów zostaną zapisane w programie i umieszczone w automatycznie generowanym raporcie w formacie PDF.

Bezwzględna zgodność

W porównaniu z tradycyjnymi metodami SteriiSense zapewnia znacznie lepszy wgląd w krytyczne parametry sterylizacji niż było to dotychczas możliwe. Standardowy raport przedstawia wszystkie wyniki opcjonalnych „kontroli” przeprowadzanych przez oprogramowanie. W przypadku korzystania ze standardowych ustawień przeprowadzany jest rutynowy test kontrolny zgodnie z EN ISO 17665.
SteriSense został przetestowany przez SAL GmbH zgodnie z metodą referencyjną pierwotnie opracowaną przez Bowiego i Dicka, przy użyciu procedury testowej opisanej w EN ISO 11140-4.
Analizując dane, oprogramowanie SteriSense może wykonywać następujące „kontrole”:

EN ISO 17665
1. Wykrywanie fazy (domyślnie zaznaczone)
2. Czas utrzymania (domyślnie zaznaczony)
3. Czas wyrównania (domyślnie sprawdzany) EN ISO 11140-4
4. Faza usuwania powietrza (opcjonalnie)
5. Faza ogrzewania (opcjonalnie)
6. Faza suszenia (opcjonalnie) Kontrola zaawansowana
7. Obliczanie współczynnika rozcieńczenia (opcjonalnie)

Oprogramowanie jest prawie autonomiczne i nie wymaga żadnego
szkolenie operatorów

1. Zakup bez umowy serwisowej
Jest to najprostsza opcja. Zakup sprzętu i jego pełna własność oraz kontrola nad tym, kiedy kalibrować i prowadzić serwis. Ellab zaleca maksymalnie 1000 cykli testowych lub 12 miesięcy między każdą kalibracją (zależnie od tego, co nastąpi wcześniej).
2. Zakup z umową serwisową
Oprócz zakupu sprzętu z pełną własnością, opcja ta obejmuje kompleksową umowę serwisową. Umowa zapewnia kalibrację i serwis przez firmę Ellab po 1000 cyklach testowych lub po 12 miesiącach użytkowania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). W ramach tej umowy serwisowej przedłużana jest również gwarancja fabryczna.

 

SteriSense Video

Specyfikacja techniczna