Transmisja on-line SKY

TrackSense Pro Sky

Nowy system Sky umożliwia korzystanie ze wszystkich zalet dostępu do pomiarów procesowych na komputerze w czasie rzeczywistym zachowując łatwość instalacji sytemu samodzielnych, bezprzewodowych loggerów. Koncepcja TrackSense® Pro Sky opiera się na radiowej transmisji danych w czasie rzeczywistym i jest w pełni kompatybilna z istniejącym systemem loggerów TrackSense®  Pro, Pro X, Pro XL, Basic, Lab. System TrackSense®  Pro Sky składa się loggerów TrackSense® Pro drugiej generacji, Punktu Dostępu Sky i Modułu Sky.

Logger Sky

Nowe loggery TrackSense® Pro drugiej generacji zostały zbudowane do pracy w ekstremalnych warunkach bez jakiegokolwiek ryzyka utracenia cennych danych. Mogą działać w temperaturach od -80 °C do +150 °C i są odporne na ciśnienie do 10 Bar przy pełnym zanurzeniu. Pamięć stała może zapisać do 60,000 wartości pomiarowych. Ostatni postęp w technologii baterii drastycznie podniósł ich wydajność i przedłużył czas użytkowania nawet w ekstremalnych temperaturach.
Mały rozmiar i wygoda instalacji bezprzewodowych loggerów pozwala na niezwykle łatwe stosowanie w dowolnych procedurach walidacyjnych.

Specyfikacja techniczna

Punkt Dostępu (Access Point)

Punkt Dostępu Sky ma wiele zalet w porównaniu ze standardowymi punktami dostępu bezprzewodowego. Specjalny protokół bezprzewodowej komunikacji w znaczący sposób redukuje zużycie baterii w loggerach. Wszystkie inne urządzenia bezprzewodowe są odrzucane przez Punkt Dostępu Sky, zwiększając dokładność i szybkość transmisji.
Punkt Dostępu Sky jest dostarczany ze standardową anteną, lecz możliwe jest podłączenie innych anten dla zapewnienia optymalnej transmisji w każdych warunkach

Specyfikacja techniczna

Moduł Sky zawiera wszystkie komponenty niezbędne do zapewnienia bezprzewodowej komunikacji między loggerem a Punktem Dostępu Sky. Standardowy moduł Sky jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Dostępna jest także antena zewnętrzna, podnosząc jakość transmisji w niekorzystnych warunkach. Żadne dane nie zostaną nigdy utracone lub uszkodzone ze względu na zakłócenia transmisji. W przypadku przerwy w połączeniu dane są gromadzone w pamięci loggera i przesyłane ponownie po wznowieniu komunikacji lub mogą być odczytane w stacji odczytu systemu TrackSense® Pro.

Moduły Sky

Moduł Sky jest kompatybilny z :

  • Loggerami drugiej generacji TrackSense® Pro, Pro X, Pro XL, Basic, Lab
  • Czujnikami temperatury TrackSense®  Pro
  • Czujnikami wilgotności i ciśnienia drugiej generacji TrackSense® Pro
  • Stacją odczytu TrackSense®  Pro
  • Oprogramowaniem ValSuiteTM 2.60+
  • Większością akcesoriów TrackSense® Pro

Specyfikacja techniczna 

Poniżej krótki film pokazujący jak szybko i łatwo, w ciągu 1 minuty, zamontować moduł SKY do loggera TrackSense.