CGM firmy Sydel

CGM firmy SYDEL – najdokładniejsze urządzenie do badania mięsności.

pytania i odpowiedzi

Najdokładniejsze urządzenie do klasyfikacji tusz wieprzowych
Już od 1999 roku stosowane jest w Polsce urządzenie do badania mięsności CGM francuskiej firmy Sydel. Jednopunktowy pomiar urządzeniem CGM pozwala na osiągnięcie szybkości nawet do 1100 szt./godz. Przy tej wydajności urządzenie CGM zachowuje doskonałą niezawodność i dokładność. Sonda urządzenia przechodząc prze słoninę grzbietową i schab dokonuje ponad 5000 pomiarów jasności tkanek (oznacza to rozdzielczość 0,025 mm). Na podstawie analizy tych danych urządzenie ocenia grubości słoniny i mięśnia, które przelicza następnie na procentową zawartość mięsa chudego w tuszy i klasę SEUROP. W wielu badaniach prowadzonych w Polsce urządzenie to wykazało się najwyższą dokładnością, szczególnie w zakresie pomiaru grubości schabu. Dokładność ta wynika nie tylko z dużej rozdzielczości sondy, ale także ze standaryzacji wpływu urządzenia na mierzoną tuszę. Urządzenie dokonuje pomiarów przy wyjmowaniu (nie wprowadzaniu) sondy, a specjalny sterowany komputerowo suwak przytrzymuje tuszę ze stałą, ściśle określoną siłą. Zapobiega to deformacji mierzonej tuszy. Inaczej działają urządzenia ultradźwiękowe, gdzie pomiar wykonywany jest przy nacisku urządzenia na tuszę, przez co następuje zniekształcenie, szczególnie mięśnia, zależne od siły przyłożonej przez klasyfikatora. Przy problemach z kontaktem urządzenia ze skórą tuszy, częstych w urządzeniach ultradźwiękowych, operator ma tendencję do silnego przyciskania głowicy i zaniża pomiar mięśnia.

Przy opracowaniu urządzenia CGM dużą wagę przykładano do wiarygodności i rzetelności wykonywanych pomiarów. Z samej zasady działania aparatu wynika podstawowa cecha wiarygodności, tj. możliwość pełnej weryfikacji miejsca i sposobu pomiaru, zarówno co do położenia punktu pomiarowego, jak i kąta. (Możliwość ta nie istnieje w urządzeniach ultradźwiękowych). Pozwala to upewnić się, że ocena mięsności została wykonana rzetelnie i prawidłowo. Jest to istotne zarówno dla osoby nadzorującej klasyfikatorów ze strony zakładu, jak i producentów żywca. Dodatkowo w oprogramowaniu urządzenia wprowadzono funkcje rejestrujące wszystkie ewentualne błędy klasyfikatora oraz sposób ich usunięcia. Jeżeli klasyfikator popełnia zbyt częste błędy lub ich nie koryguje, istnieje możliwość sprawdzenia tego po zakończeniu pracy i wyciągnięcia konsekwencji.Ważną dodatkową cechą urządzenia CGM jest możliwość wykrywania mięsa PSE. Dzięki pomiarowi jasności mięsni CGM stwierdza w tuszy mięso wyjątkowo blade i podaje odpowiednią informację do systemu komputerowego zakładu. Pozwala to na zarówno na odpowiednie skierowanie surowca do przetworzenia, jak i wpłynięcie na producentów żywca w celu podniesienia jego jakości. Urządzenie CGM najdłużej w Polsce stosuje Rzeźnia MRÓZ w Borzęciczkach. Jest ono stosowane także we wszystkich zakładach Grupy Animex (Agryf, Constar, Mazury), PMB Białystok, DUDA S.A. w Czarnkowie i wielu innych.

Istotną cechą urządzenia CGM jest też możliwość oceny mięsności tusz wychłodzonych. Tym samym aparatem po wybraniu odpowiedniej opcji w programie można badać tusze ciepłe i wychłodzone. Daje to dodatkową możliwość weryfikacji pracy klasyfikatorów. Ocenę mięsności tusz wychłodzonych stosuje również szereg zakładów przetwórczych do ustalania zapłaty za zakupiony surowiec. Najdłużej taką metodę w Polsce stosuje Zakład Silesia w Sosnowcu. Urządzenia CGM do tusz wychłodzonych stosuje także zakład MADEJ i WRÓBEL w Rudzie Śl., KANIA w Pszczynie i inne.

Wszyscy użytkownicy urządzeń CGM potwierdzają ich dużą trwałość i niezawodność. Firma KOMENDER zajmująca się dystrybucją i obsługą CGM znana jest z solidnego i szybkiego serwisu za przystępną cenę.

Oficjalne badania urządzeń do klasyfikacji SEUROP przeprowadzone w Polsce wykazało, że urządzenie CGM spełniło wymogi Unii Europejskiej. Spośród badanych urządzeń ręcznych tylko CGM posiada aktualne atesty UE (we Francji i Belgii). We Francji wykorzystywane jest obecnie prawie 180 urządzeń CGM, za pomocą których badane jest 95% wszystkich tusz tego kraju. W Belgii pracuje 18 urządzeń, a w Polsce urządzenia CGM zainstalowane zostały już w ponad 100 firmach.

Urządzenie CGM znalazło się na liście urządzeń zatwierdzonych do stosowania w Polsce przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych