I Regionalna Konferencja „Zakażenia krwiopochodne w aspekcie procedur dekontaminacji wyrobów medycznych”

23 września w Katowicach, odbyła się konferencja dotycząca zakażeń krwiopochodnych w aspekcie procedur dekontaminacji wyrobów medycznych, której organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej.

Spotkanie miało charakter naukowo-szkoleniowy, uczestnikami byli pracownicy branży medycznej.

Jednym z omawianych podczas konferencji tematów była „Walidacja procesu sterylizacji”, wykład poprowadził dr inż. Paweł Komender. Poruszone zostały m.in takie zagadnienia jak: definicja walidacji, zastosowanie procesu walidacji w szpitalach, procedury szpitalne związane z funkcjonowaniem autoklawów, obecnie obowiązujące normy. Następnie przeanalizowany i omówiony został cykl sterylizacji i kryteria jakie musi spełniać wynik aby mógł zostać uznany za pozytywny.

Zakończeniem wykładu było przedstawienie zastosowania sprzętu firmy Ellab w procesie sterylizacji oraz walidacji autoklawów, myjni i dezynfektorów (w tym dezynfektorów dedykowanych dla endoskopów), a także zwolnienia parametrycznego.

Więcej informacji na temat dostępnego sprzętu można było uzyskać na stoisku firmy Komender, gdzie prezentowany był Elektroniczny Test Bowie Dick (SteriSense) oraz rejestratory bezprzewodowe TrackSense Pro.

.