Kontakt

O firmie:

TELEFONY:
Centrala:         22 758 94 38
Sekretariat:   22 729  19 05
Serwis:              501 36 30 14

E-mail:  info@komender.com

Imię i nazwisko                            E-mail                                  Telefon

Paweł Komender                        pk@komender.com      501 215 649

Katarzyna Hołonowicz             kh@komender.com      507 134 877

Serwis                                               info@komender.com   501 363 014

Dorota Czwojdzińska                dc@komender.com     504 246 064

ADRES:
PPH Komender
Żółwin, ul. Szkolna 30
05-807 Podkowa Leśna

Ogólne Warunki Sprzedaży