Ellab Academy Polska – październik 2019

W dniach 08-09.10.2019 r., w Książenicach firma Komender Technologies, jak co roku zorganizowała dwudniowe szkolenie nt. zastosowania urządzeń duńskiej firmy Ellab A/S w procesach walidacji, kwalifikacji i monitoringu procesów sterylizacji, pasteryzacji i dezynfekcji.

Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły: Food i Pharm&Medical. Dzień pierwszy został poświęcony modułowi Food, omówione zostały takie tematy jak zastosowania sprzętu Ellab w procesach przemysłu spożywczego w tym wykorzystanie czujnika próżni w procesie liofilizacji, nowe rozwiązania dostępne w oprogramowaniu ValSuite (metoda Balla, raporty specjalne), system kablowy E-Val Pro, a także zastosowanie akcesoriów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym do sprzętu firmy Ellab.

Dzień drugi przeznaczony dla branży farmaceutycznej i medycznej skupiał się na zagadnieniach takich jak: walidacja i kontrola procesów, zastosowanie elektronicznego testu Bowie&Dick, zastosowanie systemów Ellab w rutynowej kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji. Ostatnim omawianym tematem była pre- i postkalibracja systemów z zastosowaniem sprzętu Ellab oraz pokaz kalibracji czujników w łaźni olejowej LiquiCal z zastosowaniem termometru wzorcowego ETS.

Do pokazów odbywających się podczas szkolenia wykorzystany był autoklaw kasetowy firmy Enbio.

W szkoleniu Ellab Academy wzięło udział 24 specjalistów z przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, a także medycznego.

W szkoleniu uczestniczył przedstawiciel firmy Ellab A/S – Pan Roman Loretts.