I Konferencja Regionalna Sterylizacji – Lublin

27 czerwca 2019 roku, odbyła się I Konferencja Regionalna Sterylizacji– miasta Lublin. Konferencja  była wydarzeniem skierowanym do osób poszukujących skutecznych rozwiązań oraz poszerzenia swoich kompetencji w obszarze procedur związanych ze sterylizacją, oraz dezynfekcją sprzętu medycznego. Dzięki organizatorowi wydarzenie miało bardzo wysoki poziom merytoryczny, a uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy, oraz możliwość nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych.

Konferencję otworzyła Pani Dorota Kudzia Karwowska – Prezes Zarządu PSSM. Pierwsza część spotkania została poświęcona omówieniu między innymi takich kwestii jak „przeszkody do osiągnięcia wzorowych standardów mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych”, oraz „normy europejskie w badaniu skuteczności środków dezynfekcyjnych”, a także zagadnień związanych z endoscopią.

W przerwie między wykładami uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami firm biorącymi udział w konferencji, oraz zapoznać się z ich ofertą.

Firma Komender na swoim stoisku, prezentowała sprzęt Track Sense Pro, wiodącego producenta urządzeń i systemów do walidacji i monitoringu – firmy Ellab, oraz nowy i innowacyjny produkt SteriSense do elektronicznych testów Bowie Dick. 

W drugiej części spotkania, dr inż. Paweł Komender prowadził prelekcję pt.:  „Walidacja i monitoring mycia, dezynfekcji i sterylizacji w praktyce”. Omówione zostały ogólne wytyczne sterylizacji,  nowe metody kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcij, oraz zastosowanie sprzętu firmy Ellab w szpitalach.

Ostatnim punktem programu konferencji była dyskusja z udziałem zaproszonych gości.