TrackSense Pro – wymienne czujniki

Loggery TrackSense Pro to jedyne dostępne na rynku rejestratory z wymiennymi czujnikami. Jeden logger może w miarę potrzeb rejestrować temperaturę, ciśnienie, wilgotność czy inne parametry. Gwarantuje to elastyczność i oszczędności w prowadzeniu badań.

Rejestratory danych TrackSense® Pro współpracują z wymiennymi czujnikami do pomiaru:
temperatury,
wilgotności względnej,
ciśnienia,
poziomu CO2 i
przewodności
.

Poniżej krótki film pokazujący jak szybko i łatwo, w ciągu 1 minuty, wymienić czujnik temperatury na czujnik ciśnienia.