Zwiększona pojemność baterii TrackSense® Pro XL

 

Mamy świetną wiadomość na temat rejestratorów TrackSense Pro XL, zaktualizowany został Battery Booster Control, dzięki czemu żywotność akumulatora w niskich temperaturach została wydłużona. Zwiększona została pojemność baterii dla tych loggerów przy wykorzystaniu pojedynczych i podwójnych czujników temperatury w niskiej temperaturze.

Rejestratory firmy Ellab słyną z niezakłóconego działania podczas pracy w bardzo niskich temperaturach. Wynika to głównie z konstrukcji zawierającej wzmacniacz baterii, który pomaga zapewnić jej wystarczającą moc dla naszej szerokiej gamy wymiennych czujników. Do tej pory wzmacniacz akumulatorów, który jest sterowany oprogramowaniem, włączał się przy temperaturze 0 °C i działał do momentu osiągnięcia najniższej temperatury – w przypadku rejestratora Pro XL to około -80 °C. Testy wykazały, że zaawansowana funkcja wspomagania nie jest wymagana w przypadku stosowania pojedynczych lub podwójnych czujników temperatury bez opcji SKY. W związku z tym, od wersji firmware 27.6, wzmacniacz akumulatora zostanie automatycznie wyłączony, gdy rejestrator podłączony jest do pojedynczego lub dwukanałowego czujnika temperatury. To z kolei spowoduje wydłużenia czasu pracy w temperaturze -80 °C do 500%.

Przy aktualnym oprogramowaniu 26.9, przykładowe testy wykazały, że rejestrator TrackSense Pro XL z jednokanałowym czujnikiem temperatury i częstotliwością próbkowania wynoszącą 4 minuty gromadziłby dane przez 46 dni (około 1100 godzin) w temperaturze -80 °C. Nowe oprogramowanie układowe 27.6 i ta sama konfiguracja, pozwala na pomiary przez 225 dni (około 5400 godzin).
Należy pamiętać, że dla wszystkich konfiguracji rejestratorów, które wykorzystują inny niż pojedynczy lub dwukanałowy czujnik temperatury powyższe działanie nie będzie miało zastosowania  ponieważ wzmacniacz baterii nie zostanie wyłączony.
Ze względu na konstrukcję i funkcjonalność wzmacniacza akumulatora ulepszenia te działają tylko w temperaturze poniżej 0 °C. Należy również zauważyć, że korelacja pomiędzy tymi poprawkami w różnych temperaturach między -80 a 0 °C nie jest niestety liniowa, a zatem może być ustalona jedynie poprzez wykonanie określonych testów.