ValSuite Pro

Oprogramowanie ValSuite

ValSuite ™ Pro to intuicyjne oprogramowanie do walidacji, które zbiera i prezentuje dane walidacyjne ze wszystkich urządzeń pomiarowych Ellab. Pakiet oprogramowania jest przeznaczony dla systemu Windows 10, 64-bitowego. Oprogramowanie opracowano zgodnie z zasadami GAMP. ValSuite ™ jest dostępny w czterech ogólnych wersjach:

-ValSuite ™ Basic
-ValSuite ™ Medical
-ValSuite ™ Plus
-ValSuite ™ Pro

Wersja ValSuite ™ Pro ma wszystkie funkcje i wszystkie raporty oraz jest w pełni zatwierdzona i zgodna z 21 CFR, część 11. Pełna dokumentacja IQ / OQ i usługi walidacji są dostępne w firmie Ellab.

Oprogramowanie jest obecnie dostępne w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim i tureckim.

 • Dokładna kontrola procedur walidacji

Oprogramowanie ValSuite™ Pro dokumentuje i prowadzi użytkownika przez całą procedurę walidacji procesów termicznych. Struktura bazy danych pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad procedurą walidacji przez operatora.Konfiguracja badań Funkcja raportowania umożliwia zapisanie szczegółowych kryteriów badań w programie przez operatora. Informacje o: pozycjach czujników, operatorze, badanym urządzeniu, zakładanych temperaturach granicznych, czasie uruchomienia i zatrzymania procesu, częstości próbkowania oraz szczegółach obliczeń mogą być powtórzone. Gwarantuje to dokładną dokumentację i prawidłowe zastosowanie wymaganych procedur w spójnych, powtarzalnych badaniach.

 • Konfiguracja badań

Funkcja raportowania umożliwia zapisanie szczegółowych kryteriów badań w programie przez operatora. Informacje o: pozycjach czujników, operatorze, badanym urządzeniu, zakładanych temperaturach granicznych, czasie uruchomienia i zatrzymania procesu, częstości próbkowania oraz szczegółach obliczeń mogą być powtórzone. Gwarantuje to dokładną dokumentację i prawidłowe zastosowanie wymaganych procedur w spójnych, powtarzalnych badaniach.

 • Właściwości programu analizy danych

Narzędzia analizy danych znacząco redukują czas uzyskania istotnych wyników. Możliwość powiększania wykresów i jednoczesnej prezentacji w kilku oknach ułatwia znalezienie istotnych danych. Równoległe obliczenia wartości min./maks., średniej, odchylenia standardowego, delty, i współczynnika letalności (F0) są możliwe dla dowolnego bloku danych bez konieczności ich eksportowania. Poprawia to znacząco bezpieczeństwo danych. ValSuite™ Pro gromadzi i analizuje dane walidacyjne zarówno z urządzenia E-Val Pro, jak i systemu loggerów TrackSense® Pro. Dane z obu systemów mogą być gromadzone i analizowane w jednej sesji. System może gromadzić do 128 kanałów danych odrębnie grupowanych do analizy penetracji i dystrybucji ciepła. Dowolny wycinek danych, jak i poszczególne kanały mogą być odrębnie wyświetlane i analizowane. Możliwe jest połączenie danych z kilku sesji pomiarowych w celu ich porównania.

Intuicyjna i przyjazna obsługa Prosty sposób uruchamiania i pracy z ValSuite™ Pro:

1. Logowanie, programowanie i uruchamia- nie loggerów z użyciem funkcji Powtórz, który zawiera konfigurację czujników i zestaw raportów. Umieszczenie loggerów w ładunku lub procesie i uruchomienie cyklu.2. Odczytanie loggerów. Analiza danych i raporty są wykonywane automatycznie.

3. Wydruk raportów i wylogowanie

Monitorowanie

Program ValSuite™ Pro oferuje również szereg możliwości z zakresu monitorowania procesów, takich jak bieżące obliczenie statystyczne, alarmy przekroczeń progów, alarmy poprzez Internet, zawiadomienia e-mail oraz eksport. Ponadto funkcja “loggera transportowego” pozwala na uruchamianie i odczytywanie loggerów w różnych bazach danych na różnych PC, co umożliwia monitorowanie parametrów podczas transportu na dużych odległościach.

Lista głównych właściwości ValSuite™ Pro

 • Jedno oprogramowanie dla loggerów TrackSense® Pro i systemu kablowego E-Val Pro.
 • Może być uruchamiany na pojedynczym PC lub z ser- wera w sieci. Kompatybilny z zabezpieczeniami sieciowymi.
 • Pełna synchronizacja wszystkich danych bez ryzyka artefaktów w raportach.
 • Do 128 kanałów pomiarowych w jednej sesji.
 • Przełączanie między wieloma językami.
 • Sterowniki do sprzętu kalibracyjnego.

Reportowanie

 • Przykładowe raporty walidacyjne
 1. Raport letalności (np. F0)
 2. Raport limitów Raport statystyczny Zaaw.
 3. raport statystyczny fazy Raport kalibracyjny Walidacja autoklawów Walidacja myjek/dezynfektorów
 4. Raport obrotów
 5. Raport MKT
 6. Raport kombinowanej niepewności
 7. Raport testu szczelności Rozszerzony raport walidacj
 • Drukowane lub plik w formacie PDF
 • Pola komentarzy i załączenie dokumentu Word
 • Współczynniki cieplne/symulacja Ball’a

 

Przygotowywanie raportów

Pełny zestaw raportów może zostać przygotowany z założonymi kryteriami powodzenia testu, z mapowaniem pozycji czujników, danymi operatora i badanego urządzenia, współczynnikami kalibracyjnymi dla czujników, danymi pomiarowymi i statystyczną analizą danych.

ValSuite™ Pro zawiera wzory raportów spełniających specyficzne wymogi różnych testów, takich jak norma EN17665 (EN554) dla sterylizatorów parowych,

EN15883 dla myjek/dezynfektorów czy NFX 15-140 dla komór stabilizacyjnych. Wzory raportów mogą być dostosowane do szczegółowych kryteriów specyficznych dla użytkownika.

Ta właściwość programu znacząco zmniejsza czas konieczny do przeprowadzenia analizy danych. Raporty mogą być sprawdzone na podglądzie i zapisane w pliku PDF.