Oprogramowanie SteriSense Pro dla urządzenia SteriSense

Oprogramowanie SteriSense Pro dla urządzenia SteriSense

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na centralne przetwarzanie danych,
oprogramowanie SteriSense jest teraz dostępne w wersji Pro
w zestawie z pojedynczą stacją odczytu/zapisu SteriSense.
Nowe oprogramowanie SteriSense Pro jest idealne dla klientów korzystających z rozwiązań serwerowych. Scentralizowana obsługa danych okazała się bardzo pożądana w szpitalach, gdzie znacznie ułatwia to pracę w centralnych sterylizatorniach.

Nowe funkcje oprogramowania:

• System zarządzania bazami danych, który oferuje użytkownikom możliwość przełączania się między kilkoma bazami danych po 10 GB każda. Liczba baz danych jest ograniczona tylko przez miejsce na dysku.
Istnieją dwie możliwości, stworzenie „czystej” bazy danych lub przeniesienie / skopiowanie aktualnych parametrów instalacji do innej bazy danych.
• Możliwość generowania i przechowywania plików XML ze SteriSense. Pliki te mogą między innymi być używane jako interfejs do zgłaszania przez autoklaw do systemu zarządzającego sterylizatornią  kiedy spełnione są określone warunki i pozwalają na automatyczne zwolnienie autoklawu do dalszej pracy, kiedy SteriSense wykaże pozytywny wynik testu Bowiego Dicka.
Pliki XML są przechowywane w folderze wybranym przez użytkownika i są udostępniane programom zewnętrznym.
• Lista rejestratorów oparta na chmurze, która umożliwia korzystanie ze SteriSense  z różnych położeń zdalnych wewnątrz organizacji. Tym samym oferuje znacznie więcej elastyczność i umożliwia użytkownikom np. uruchomienie sesji SteriSense  na jednym komputerze, a następnie przeczytanie go na innym komputerze, czyli przykłdowo uruchomienie w strefie czystej, a odczytanie w strefie sterylnej.
• Zaawansowany raport trendów, który ilustruje i porównuje wartości zebrane w czasie z określonymi numerami identyfikacyjnymi. Trendy parametrów i okres mogą być również indywidualnie definiowane. Zgromadzone dane działają doskonale jako przewodnik po profilaktycznej konserwacji. Zarówno aktualna Umowa o świadczenie usług, jak i subskrypcja obejmują nowy system SteriSense Pro, a jego cena pozostaje bez zmian.
GŁÓWNE ZALETY:
• Idealny do instalacji klient / serwer (instalacje Citrix), w których bazy danych (wyniki testów) są dostępne dla wielu użytkowników
• Oferuje system zarządzania bazą danych, który może obsługiwać wiele baz danych, z których każda zawiera 10 MB
• Zawiera listę rejestratorów w chmurze, która umożliwia obsługę jednostek SteriSense z różnych zdalnych pozycji
• Obejmuje analizę trendów w celu wykrycia możliwych zmian w wydajności sterylizatora z dużym wyprzedzeniem
• Pozwala na generowanie i przechowywanie plików XML w celu komunikacji np. ze sterylizatorami (automatyczne zgłoszenie gotowości)
• Zawiera ścieżki audytu dla pełnej dokumentacji procesu