Nowe oprogramowanie Ellab ValSuite 5.3.0.10

Oprogramowanie w wersji 5.3.0.10 oferuje szereg nowych ciekawych funkcji, poniżej kilka najistotniejszych zmian:

 • Nowe oprogramowanie SteriSense® używane do obsługi urządzenia pomiarowego SteriSense (Electronic Bowie Dick Device)
 • Aktualizacje ValSuite Medical i Plus w celu uwzględnienia pomiarów i raportów SteriSense
 • Nowy interfejs rutynowej kontroli obejmujący sesje główne dla użytkowników SteriSense
 • Nowe ustawienie trybu bezpieczeństwa, które jest zgodne ze ścisłym bezpieczeństwem FDA, załącznik 11, tom 4, część 2
 • Nowy raport  kalibracji
 • Wiele nowych funkcji tworzenia raportów, w tym opcja nowego raportu Bowie Dick

Nowa wersja – oprogramowanie SteriSense

 •  Obsługuje nowe urządzenie SteriSense używane do rutynowej kontroli autoklawów zgodnie z normą ISO 11140-4 i 17665, jako alternatywa dla testów Bowiego Dicka
 • Automatyczny start / odczyt urządzenia SteriSense
 • Automatyczne wskazanie sukcesu / niepowodzenia bez konieczności otwierania raportu sesji (wynik pozytywny lub negatywny)
 • Sesje główne „Master Sessions” (wzorce) dla autoklawów typu B1, B2 i B3

Nowe funkcje VS Medical

Umożliwia obsługę nowego urządzenia SteriSense, podobnie jak oprogramowanie SteriSense posiada funkcję automatycznego uruchomienia i odczytu rejestratora, posiada sesje główne „Master Sessions” (wzorcowe), jest rozwiązaniem dedykowanym głównie dla szpitali.

Serwerowa  lista rejestratorów

 • Używany przy instalacji klient / serwer
 • Lista rejestratorów połączona z bazą danych zamiast pliku XML na lokalnym komputerze
 • Umożliwia dostęp do obsługi rejestratorów z różnych zdalnych pozycji, tj. uruchamiania na jednym komputerze klienta i odczytu na innym komputerze
 • Dwie nowe opcje :
  – Udostępnij zdalny dostęp wszystkim, którzy prowadzą tę samą bazę danych
  –  Zdalny dostęp tylko dla tego samego użytkownika

Manager dostępu

 • Nazwa użytkownika została rozszerzona do 50 znaków
 • Wyszukiwanie domen
 • Szablony profili
 • Podpis elektroniczny z ilustrowanym / drukowanym podpisem

Tryb Bezpieczny

 • Bezpieczeństwo zgodne z FDA zgodnie z załącznikiem 11, tom 4, część 2
 • Użytkowik „Master” nie posiada funkcji administratora i operatora
 • Konfiguracja bezpieczeństwa
 • Dodawanie administratorów
 • Zezwalanie na transfer
 • Usuwanie sesji profilu
 • Administrator może wykonywać tylko funkcje administracyjne – brak funkcji operatora
 • Operator może wykonywać tylko funkcje operatora
 • Uruchamianie i zatrzymywanie sprzętu, analiza danych, dodawanie i używanie raportów
 • Parametr kontekstu zabezpieczeń systemu Windows
 • Specjalne ustawienia instalacji klienta / serwera
 • Resetowanie statusu dostępu

Wszystkie nowe funkcje oprogramowania ValSuite 5.3.0.10 zostaną zaprezentowane i omówione na Ellab Academy 2019, które odbędzie się w dniach 8-9 października 2019.