Firma Komender na XVI Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej połączony z konferencją naukową odbył się w dniach 14-16 maja 2018 r. w Łodzi. Podczas ostatniego zjazdu firma Komender Technologies, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce poprowadziła cykl warsztatów na temat “Walidacja i zwalnianie parametryczne“.

Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej zrzesza ponad 500 członków, w większości kadry kierowniczej Centralnych Sterylizatorni Szpitalnych w całej Polsce.

4

Doroczny zjazd połączony jest zwykle z wykładami oraz warsztatami mającymi na celu poszerzanie wiedzy członków stowarzyszenia na temat najnowszych osiągnięć w zakresie sterylizacji i dekontaminacji materiałów, narzędzi i urządzeń w medycynie. Podczas ostatniego zjazdu firma Komender Technologies, wyłączny przedstawiciel firmy Ellab w Polsce poprowadziła cykl warsztatów na temat “Walidacja i zwalnianie parametryczne“, a w szczególności o wykorzystaniu urządzeń firmy Ellab w walidacji i monitoringu procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji.

2ab

Podczas warsztatów wykonywano pokaz walidacji sterylizacji, jako model parowego sterylizatora szpitalnego wykorzystując SteamJet firmy Enbio. Umieszczone w nim loggery TrackSense firmy Ellab, z transmisją radiową Sky pozwoliły uczestnikom na obserwowanie w czasie rzeczywistym przebiegu procesu wewnątrz autoklawu i komentowanie na bieżąco stanu komory autoklawu oraz penetracji pary i ciepła do symulowanego produktu.

3

Ogółem w pięciu powtórzeniach warsztatów uczestniczyło ponad 50 specjalistów sterylizacji szpitalnej.

r Warsztaty prowadzili (na zdjęciu od lewej): Paweł Komender, Ewa Wantusiak i Sylwia Laźmirska ze strony firmy Komende oraz Roman Loretts z firmy Ellab.

W lobby przed salą konferencyjną uczestnicy Konferencji mogli zapoznać się z produktami firmy Ellab i osobiście przekonać się o łatwości obsługi loggerów TrackSense oraz wszechstronności i intuicyjności oprogramowania ValSuite.